I BILJKE MORAJU DA DIŠU

Manfol 130 inhalator za biljke i stabilan razvoj

Manfol 130 (Mangan – Mn)

Sadržaj deklarisane aktivne materije đubriva Manfol 130 EDTA:
Mn – 13%
pH: 6-7
Rastvorljivost na 200C: 800g/l
Helatinizovan sa EDTA
Mangan (Mn) Manfol 130 je odobren za upotrebu u organskoj poljoprivredi (EU)

Uloga mangana u biljnoj isrhani

Mangan (Mn) učestvuje u metabolizmu organskih kiselina, aktivira redukciju nitrata i hidroksilamina u amonijak, ima važnu ulogu u disanju i sintezi enzima. Aktivator je enzimskih reakcija oksidacije, redukcije i hidrolize i ima direktan uticaj u prevođenju sunčeve svetlosti u hloroplastima.

Primena đubriva na bazi mangana Manfol 130

Mangan se primenjuje preko lista i putem sistema za navodnjavanje u količini od 0.5-1 kg/ha za sve biljne kulture, više puta tokom godine (2-3 puta). Nedostatak mangana se često uočava na vinovoj lozi. Lako usvajanje mangana je obezbeđeno time što je mangan prisutan u vodorastvorljivom obliku.
Mangan se koristi za prihranu ratarskih, povrtarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura koje imaju zahteve za većim unosom mangana. Primenjuje se na različitim tipovima zemljišta, a naročito na zemljištima sa nedostatkom mangana. Zemljišta sa alkalnom rekacijom, lošom drenažom, kao i visokim nivoom dostupnog gvožđa, dovode do nedostatka Mangana i obratno, visoka koncentracija mangana dovodi do nedostatka gvožđa. Na zemljištima veoma kisele reakcije, dolazi do ispoljavanja fitotoksičnosti mangana koje se ispoljavaju u vidu nekroze ivice mladih listova, stvaranja nekrotičnih pega, deformacija i smanjenja porasta.

Primena mangana (Mn) i doze

Primena mangana (Mn) za sve useve
1kg/ha

Primena mangana (Mn) na jagodama
od 0.5-0.8 ha

Primena mangana (Mn) u hortikulturi
od 0.5-0.8 ha

Primena mangana (Mn) na krmnom bilju i žitaricama
1kg/ha

Primena mangana (Mn) na travnjacima
1kg/ha

Napomena

Ukoliko se koristi doza viša od preporučene u kombinaciji sa bakrom i cinkom može da deluje fitotoksično i dovede do defolijacije (opadanje listova).