ŽIVOT POČINJE OD SEMENA

Magnezijum sulfat sigurno rešenje za novi život

Magnezijum sulfat

Sadržaj deklarisane aktivne materije đubriva Magnezijum sulfat:
Magnezijum (MgO) – 16%
Sumpor (SO3) – 32%

Uloga magnezijum sulfata u biljnoj isrhani

Magnezijum sulfat se sastoji od magnezijuma i sumpora. Magnezijum je ključan element za klijanje semena, formiranje hlorofila, plodova i ljuske. Ojačava ćelijsku membranu i poboljšava usvajanje azota, fosfora i sumpora. Sumpor je ključan element za rast biljaka i stvaranje vitamina, aminokiselina i enzima.

Primena đubriva na bazi magnezijum sulfata

Magnezijum sulfat se može koristiti za povrtarske i voćarske kulture, naručito na zemljištima deficitarnim u magnezijumu, kao i kod onih kultura koje imaju nisku tolerantnost na salinitet, a povećane zahteve za magnezijumom (paprika, krastavac, paradajz, jagode i drugo). Koristi se 3-4 prema potrebi, puta u toku vegetacije.

Primena magnezijum sulfata i doze

Primena magnezijum sulfata 5-20kg putem sistema za navodnjavanje
Primena magnezijum sulfata 100-150gr na 100l vode preko lista (folijarno)