ČISTA SNAGA ZA KVALITETNE PLODOVE

Da zeleno bude zeleno koristite Ferramina gvožđe sa aminokiselinama

Ferramina (Gvožđe – Fe sa aminokiselinama)

Sadržaj deklarisane aktivne materije đubriva Ferramina:
Gvožđe (Fe) – 12%
Slobodne aminokiseline (AA) – 4%
Alanin, Arginin, Asparaginska kiselina, Cistein, Fenilalanin, Glicin, Glutaminska kiselina, Histidin, Izoleucin, Leucin, Lizin, Metionin, Prolin, Serin, Tirozin, Treonin, Valin.
Primena: preko lista i preko zemljišta

Ferramina sadrži visok procenat slobodnih aminokiselina i gvožđa i namenjeno je ishrani voćarskih, povrtarskih, ratarskih kultura, kao i cveća na različitim tipovima zemljišta, a naročito na onim sa nedostatkom gvožđa (Fe). Ovde spadaju jako kisela i jako karbonatna zemljišta.
Obzirom da je u đubrivu Ferramina gvožđe helatizovano sa aminokiselinama, ono je lako dostupno biljkama i preko zemljišta i preko lista, tako da se može primenjivati na oba načina.

Uloga gvožđa (Fe) u biljnoj ishrani

Gvožđe je uključeno u proces stvaranja hlorofila, usled čijeg nedostatka dolazi do pojave hloroze koja se lako uočava kod biljaka osetljivih na nedostatak ovog elementa. Posebno je izraženo kod biljaka koje rastu na karbonatnim zemljištima. Gvožđe takođe ulazi u mnoge enzimske procese vezane za transfer energije, redukciju nitrata i fiksaciju azota, kao i formiranje lignita.
Nedostatak gvožđa se najčešće manifestuje žućenjem listova zbog smanjenja nivoa hlorofila. Žućenje se prvo manifestuje na mlađem gornjem lišću između nerava. Teži nedostaci gvožđa prouzrokuju kompletnu promenu boje, od žute, do gotovo bele.

Nedostatak gvožđa se često sreće na alkalnim zemljištima, sa visokom pH, s tim da neka kisela, peščana zemljišta sa nedostatkom organske materije, takođe mogu imati smanjen nivo gvožđa. Negativno utiče i visok nivo dostupnog fosfora, magnezijuma i cinka. Hladno i kišno vreme smanjuje nivo gvožđa, posebno na zemljištima koja su na granici, dok je na slabo aerisanim i kompaktnim zemljištima, njegovo usvajanje smanjeno od strane biljaka.
Pravovremeno nadoknađuje nedostatak gvožđa i omogućuje biljci zdrav razvoj, pojačava imunitet i otpornost biljke, čime je indirektno štiti od raznih tipova bolesti.

Primena đubriva na bazi gvožđa (Fe) i aminokiselina Ferramina

Gvožđe sa aminokiselinama se koristi u količini od 3-20 kg po ha preko zemljišta, ili preko lista u količini 1-2 kg po ha, rastvoreno u količini vode karakterističnoj za svaku kulturu. Primenjuje od početka vegetacije, prema potrebi 2-3 tretmana godišnje, a najbolje u aktivnoj fazi, kada biljke rastu, tokom navodnjavanja, ili kiše. Za folijarnu primenu preporučuje se veća količinu vode.

Doze primene gvožđa sa aminokiselinama preko lista i zemljišta

Gvožđe sa aminokiselinama Ferramina se može primeniti pre ili tokom setve putem sistema za navodnjavanje. Količina primene je 3 – 20 kg po hektaru u zavisnosti useva, zemljišnih uslova i aplikacionog metoda.

Primena gvožđa sa aminokiselinama na svim ratarskim kulturama, kukuruzu, suncokretu, pšenici, ražu, ječmu, ovsu, šećernoj repi, duvanu i drugim.
Preko zemljišta: Količina primene 3 – 4 kg po hektaru kada su usevi 15-30 cm visoki, ili kada se simptomi nedostatka gvožđa pojave. Tretman ponoviti po potrebi.
Preko lista: Količina primene 1-1.5 kg po hektaru kada su usevi 15-30 cm visoki, ili kada se simptomi nedostatka gvožđa pojave. Tretman ponoviti po potrebi.

Primena gvožđa sa aminokiselinama na svim povrtarskim kulturama, paprici, paradajzu, krastavcu i drugim.
Preko zemljišta: Količina primene 3 – 4 kg po hektaru 2-4 nedelje nakon nicanja, ili kada se simptomi nedostatka gvožđa pojave. Tretman ponoviti po potrebi.
Preko lista: Količina primene 1-1.5 kg po hektaru 2-4 nedelje nakon nicanja, ili kada se simptomi nedostatka gvožđa pojave. Tretman ponoviti po potrebi.

Primena gvožđa sa aminokiselinama u plasteničkoj proizvodnji i na cveću
Preko zemljišta: Količina primene 100 – 150 gr na 100l vode, 2 – 3 nedelje nakon nicanja ili rasađivanja, ili kada se simptomi nedostatka gvožđa pojave. Tretman ponoviti po potrebi.
Preko lista: Količina primene 20 – 50 gr na 100l vode, 2 – 3 nedelje nakon nicanja ili rasađivanja, ili kada se simptomi nedostatka gvožđa pojave. Tretman ponoviti po potrebi na 7-15 dana.

Primena gvožđa sa aminokiselinama na jabuci i kruški
Preko zemljišta: Količina primene 10-20 kg po hektaru u rano proleće, kada se pojavi novo lišće, ili 2 nedelje pre cvetanja. Tretman ponoviti 6 nedelja pre branja u količini 5-10 kg po hektaru.
Preko lista: Količina primene 0.5-2 kg po hektaru u rano proleće kada se pojavi novo lišće, ili 2 nedelje pre cvetanja. Tokom vegetacije je potrebno 4-6 tretmana. Izbegavati primenu na sortama osetljivim na pojavu mrežice na plodovima (koristiti Ferrus 648 preko zemljišta).

Primena gvožđa sa aminokiselinama na koštičavom voću, trešnji, višnji, šljivi, breskvi, kajsiji, drenjini i drugim
Preko zemljišta: Količina primene 5-20 kg po hektaru u rano proleće, kada se pojavi novo lišće, ili 2 nedelje pre cvetanja. Tretman ponoviti 4 nedelje pre berbe u količini 5-15 kg po hektaru. Ne primenjivati nakon zametanja plodova.
Preko lista: Količina primene 0.5-2 kg po hektaru u rano proleće kada se pojavi novo lišće, ili 2 nedelje pre cvetanja. Tokom vegetacije je potrebno 4-6 tretmana. Ne primenjivati neposredno po zametanju plodova.

Primena gvožđa sa aminokiselinama na vinovoj lozi
Preko zemljišta: Količina primene 5-10 kg po hektaru u rano proleće, kada se pojavi novo lišće, ili 2 nedelje pre cvetanja, kao i po pojavi simptoma nedostatka. Tretman ponoviti posle berbe u količini 5-10 kg po hektaru. Za crne varijetete, primena od 5 kg po hektaru poboljšava obojenost, a posebno kod vinskih sorti.
Preko lista: Količina primene 0.5-2 kg po hektaru u rano proleće kada se pojavi novo lišće, ili 2 nedelje pre cvetanja, kao i po pojavi simptoma nedostatka. Tretman ponoviti posle berbe u količini 5-10 kg po hektaru. Za crne varijetete, primena od 1.5 kg po hektaru poboljšava obojenost, a posebno kod vinskih sorti.

Kompatibilnost

Uvek raditi test kompatibilnosti sa drugim hemikalijama.
Ferramina je kompatibilno sa gotovo svim fungicidima i insekticidima.
Ferramina nije kompatibilno sa fosfornim, kalcijumovim i kalijumovim folijarnim đubrivima.

Sigurnost za biljke i okolinu

Broj tretmana zavisi od potreba biljaka. Pri primeni Ferramina nema posebnih opasnosti na životnu okolinu i zdravlje ljudi koji rukuju ovim đubrivom ukoliko se poštuju ograničenja navedena u uputstvu za upotrebu.