OSLOBODITE MAKSIMALNI POTENCIJAL GENETIKE

Sinteza DNK je kompleksan proces koji zahteva Zinfol 150

Zinfol 150 (Cink – Zn)

Sadržaj deklarisane aktivne materije đubriva Zinfol 150 EDTA:
Cink: 15%
pH 6-7
Rastvorljivost na 200C: 1000g/l
Helatinizovan sa EDTA
Cink (Zn) Zinfol 150 je odobren za upotrebu o organskoj poljoprivredi (EU)

Uloga cinka u biljnoj isrhani

Značajna uloga cinka je u fiziološkim procesima u biljci, gde je ovaj mikroelement neophodan za stvaranje auksina (hormona rasta), dalje za potrebe izgradnje nukleinskih kiselina, proteina i enzima. Cink učestvuje u procesima fotosinteze, ali u slučaju nedostatka biljka ga može zameniti sa kalcijumom, manganom, što može dovesti do fitotoksičnosti. Nedostatak cinka je najsličniji simptomima nedostatka gvožđa (Fe), a ređe mangana (Mn), s razlikom što se žutilo javlja kako na mlađem, tako i na starijem lišću.

Nedostaci cinka se ogledaju u pojavi hloroze i pega na mladom lišću koja se kreće između nerava. Dolazi do kovrdžanja listova, ili pojave lisnih rozeta, kao i smanjenja njihove veličine. Takođe dolazi i do skraćivanja internodija. Nedostaci cinka se javljaju na zemljištima sa visokom pH i visokim nivoom fosfora (P) i mangana (Mn).

Primena đubriva na bazi cinka Zinfol 150

Cinka se koristi za prihranu ratarskih, povrtarskih i voćarskih kultura koje imaju veće zahteve za unosom cinka, ili kod biljaka koje se gaje na zemljištima sa nedostatkom cinka.

Koristi se na različitim tipovima zemljišta u količini od 0.5-1 kg/ha 2-5 puta u toku godine. Primenjuje se preko lista (folijarno) i preko zemljišta razbacivanjem po celoj površini ili u trake, ili sa sistemima za navodnjavanje (fertirigaciju). Zinfol se lako usvaja jer se nalazi u helatnom vodorastvorljivom obliku.

Primena cinka (Zn) i doze

Primena cinka za sve useve 1kg/ha

Primena cinka na jagodama 0.5-0.8 kg/ha

Primena cinka u hortikulturi 0.5-0.8 kg/ha

Primena cinka u kukuruzu 1kg/ha

Primena cinka na travnjacima 1kg/ha

Napomena

Prekoračenje preporučenih doza u kombinaciji sa bakrom i manganom može da dovede do prevremenog opadanja lišća (defolijacija).