SAVRŠEN SPOJ MINERALA

Primenom Boroxyla zaboravićete na mnoge probleme

Boroxyl

Sadržaj deklarisane aktivne materije đubriva Boroxyl:
N (azot): 8%
CaO (kalcijum oksid): 12%
MgO (magnezijum oksid): 1%
Bor (bor) 0.25%
pH 2.3

Uloga boroxyla u biljnoj ishrani

Boroxyl ima bioregulativne sposobnosti na unutrašnje i spoljašnje karakteristike voća. Kalcijum je presudni element za krajnji kvalitet plodova, njihovu trajnost u skladištima i tokom prodaje. Boroxyl osigurava integritet i elastičnost mladog tkiva, a posebno na plodovima u porastu, gde sprečava pucanje pokožice. Takođe, ojačava otpornost plodova na mehanička oštećenja i smanjuje disanje, čime se zadržava svežina i dužina konzervacije, neophodna za marketabilnost proizvoda. Zahvaljujući prisustvu bora, Boroxyl omogućava visoki sjaj i dobru obojenost plodova.
Boroxyl sadrži azot u nitratnom obliku i sekundarne elemente kalcijum i magnezijum u vodorastvorljivoj formi, koji su neophodni za potpunu ishranu povrtarskih i voćarskih kultura. Pored navedenih elemenata, boroxyl sadrži i bor koji pokreće proces transporta ugljenih hidrata u biljkama.

Primena đubriva Boroxyl na bazi kalcijuma, azota, magnezijuma i bora

Boroxyl se koristi za prihranu povrtarskih i voćarskih kultura na različitim tipovima zemljišta, a naročito na zemljištima deficitarnim u kalcijumu. Svi elementi se nalaze u karboksilatnom kompleksu.

Boroxyl se na povrću primenjuje 3-4 puta tokom godine u količini od 2-4 l/ha u intervalima od 15 dana, od momenta presađivanja pa sve do berbe. Za voće se koristi od početka cvetanja, do početka berbe. Primenjuje se preko lista (folijarno).

Primena Boroxyl-a na lisnatom povrću
2-4l/ha – 15 dana, od transplatacije do berbe

Primena Boroxyl-a na povrću sa plodovima
2-4 l/ha od transplantacije do porasta plodova, tokom vegetacije

Primena Boroxyl-a na jagodama
2-4l/ha na početku cvetanja, nakon prvog branja, nakon drugog branja

Primena Boroxyl-a na drvenastom voću
2-4 l/ha – 7-10 dana od precvetavanja 4-6 puta, pre branja 2-3 puta

Primena Boroxyl-a u hortikulturi
3-4 l/ha – 15 dana od transplantacije sve do početka cvetanja.

Kompatibilnost

Boroxyl se meša sa svim pesticidima neutralne reakcije (ph 6-7), osim sa preparatima koji sadrže sulfate i fosfate, kao i onih sa alkalnom reakcijom (pH>9).