ZA PRAVILNU BOJU, UKUS I MIRIS

Fino podešavanje karakteristika ploda jedino je moguće upotrebom Librebora

Librebor (Bor – B)

Sadržaj deklarisane aktivne materije đubriva Librebor:
Bor (B) – 11% u obliku boretanolamina
pH 7.8

Librebor đubrivo se primenjuje za različite biljne vrste u okviru ratarskih, povrtarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura i na različitim tipovima zemljišta.
Librebor je kompatibilan sa većinom pesticida osim onih na uljnoj bazi.
Librebor đubrivo sadrži mikroelement bor (B) u obliku boretanolamina, čija je primena potrebna na zemljištima gde se on nalazi u nedostatku, ili kod kultura koje imaju povećane potrebe za ovim elementom.

Primena đubriva na bazi bora Librebor

Bor (B) se primenjuje u količini od 1-5 l/ha, pre i u toku cvetanja, 1-3 puta godišnje. Primena bora zalivanjem preko zemljišta (fertirigacijom) je u količini od 5 l/ha i preko lista (folijarno) u količini od 1 – 3 l/ha, 2-3 puta godišnje.

Napomena:

Librebor đubrivo se ne sme mešati sa izrazito baznim i izrazito kiselim preparatima.
Folijarna primena se preporučuje kada je zemljište veoma ocedno, ili je bor imobilisan visokom pH.
Prilikom folijarne primene potrebno je izbegavati tretiranje za vreme visokih temperatura.

Uloga bora u biljnoj ishrani

Bor (B) je od višestrukog značaja za biljke. Veoma je pokretan i kreće se zajedno sa vodom putem ksilema. Najviše je zastupljen u reproduktivnim organima i jako utiče na rast biljaka. Na alkalnim zemljištima sa pH iznad 6, gde je povećan nivo kalijuma i kalcijuma dolazi do blokade usvajanja bora, što je još izraženije u sušnim godinama. Usled nedostatka bora dolazi do kržljavosti, krtosti biljaka i nekroze. Oplodnja i zametanje je veoma slabo, a najveći procenat plodova su deformisani, bez semenki i sa nejednakim odnosom šećera i kiselina.
Pozitivan efekat bora se ogleda u sprečavanju sitnozrnosti (pogotovo kod ranih sorti) i propadanja mladih stabala, kao i pojačanju razvoja korena. Bor dodatno povećava otpornost biljaka na sušu i visoke temperature, a plodovi brže i ravnomernije sazrevaju. Takođe, Librebor se koristi i za smanjenje pucanja plodova trešnje u vreme kišnog perioda.
Važnost bora (Librebor) je poboljšanje kvaliteta čuvanja voća, a posebno jabuke i kruške, gde je važno odraditi tretman sa borom dve nedelje pre berbe.

Primena đubriva na bazi bora (B) i doze

Folijarna primena se preporučuje kada je zemljište veoma ocedno, ili je bor imobilisan visokom pH.

Primena bora (B) na šećernoj repi
Održavanje nivoa: 2l/ha po tretmanu
Kurativni tretman: 5l/ha
Na deficitarnim, ili veoma suvim zemljištima: od 2-4 aplikacije na 15 dana, po 4l/ha

Primena bora (B) na suncokretu
4-6l/ha na 8-10 pari listova

Primena bora (B) na uljanoj repici
5l/ha od 3-4 lista do pojave cvetova

Primena bora (B) na voću (stablašice)
1.5-2 l/ha (3-4 tretmana): 1. tretman pre cvetanja, 2. tretman tokom precvetavanja (opadanje latica), 3. tretman kada su plodovi veličine lešnika, 4. nakon branja na kraju vegetacije

Primena bora (B) na vinovoj lozi
1.5-2l/ha po tretmanu (3 tretmana): 1. formiranje grozdova, 2. obrazovanje cvetova, 3. nalivanje bobica

Primena bora (B) na povrću
2-3 l/ha po tretmanu (2-3 tretmana)