VEČNI PRIJATELJ BILJAKA

Ne zaboravite da je oprašivanje proces koji zahteva Copfol 150

Copfol 150 (Bakar – Cu)

Sadržaj deklarisane aktivne materije đubriva Copfol 150 EDTA:
Cu – 15%
pH – 6-7%
Rastvorljivost na 200C: 200g/l
Bakar (Cu) Copfol 150 je dozvoljen za primenu u organskoj poljoprivredi (u EU)

Copfol je 100% vodorastvorljivi helat 15% bakra (Cu) koji ima maksimalno zasićenje i ne sadrži nikakve tragove nečistoća.

Uloga bakra u biljnoj ishrani

Bakar je kao sastavni elemenat hlorofila veoma bitan za procese fotosinteze i druge procese u biljkama. Pri nedostatku bakra dolazi do slabijeg oprašivanja, kržljavosti i smanjenja otpornosti na sušu i bolesti.

Primena đubriva na bazi bakra Copfol 150

Bakar se koristi za prihranu voćarskih i povrtarskih kultura, kao i cveća na različitim tipovima zemljišta, a posebno onim sa nedostatkom bakra. Primenjuje se 2-3 puta godišnje, od pojave simptoma deficita bakra na svakih 10 dana, putem sistema za navodnjavanje i preko lista.

Primena bakra (Cu) i doze

Primena bakra na svim usevima
od 0.3-0.5 kg/ha

Primena bakra na jagodama
od 0.3-0.5 kg/ha

Primena bakra u hortikulturi
od 0.3-0.5 kg/ha

Primena bakra na krmnom bilju i žitaricama
od 0.6-0.8 kg/ha

Primena bakra na travnjacima
od 0.6-0.8 kg/ha

Primena bakra na voću
od 0.6-0.8 kg/ha

Napomena:

Prilikom primene u količinama većim od 1-2 kg/ha može doći do fitotoksičnosti i opadanja lišća u rasadnicima ili rodnim zasadima (defolijacija), zbog čega je važno pridržavati se preporučenih doza.